Advisering bij de bouw van het (nieuwe) curriculum

We verrichten consultancy voor hogescholen waar bedrijfsadministratie en ERP (opnieuw) moeten worden gestructureerd in het curriculum.

Daarnaast kunnen we in een aantal dagen docenten opleiden om met deze leerstof en de bijbehorende software om te gaan. Zie hiervoor ook het kopje Masterclass.


Masterclass voor docenten: Bedrijfsadministratie met ERP

Theorieboek
Praktijkboek Business Central

In vier dagen up to date

  • Specifiek gericht op HBO-docenten
  • Gericht op de praktijk van nu
  • Theorie met hands-on training in Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Sluit aan bij “Bedrijfsadministratie met ERP”
  • Direct toe te passen in uw lessen

Doelgroep

HBO-docenten die het vak Bedrijfsadministratie geven en zich willen bijscholen in de meest recente ontwikkelingen in hun vakgebied om daarmee een basis te leggen voor herziening van het eigen curriculum en de uitvoering daarvan in de eigen colleges en practica. De serie “Bedrijfsadministratie met ERP”, meer concreet het theorieboek en de toepassing in Microsoft Dynamics 365 Business Central staat centraal.

NB Vanaf 1 juli 2024 is Business Central on premise niet meer gratis door hogescholen te gebruiken. We zoeken op dit moment naar een opvolger voor het onderwijs in ERP.

Sfeerbeeld bij een Master Class