Advisering bij de bouw van het (nieuwe) curriculum

We verrichten consultancy voor hogescholen waar bedrijfsadministratie en ERP (opnieuw) moeten worden gestructureerd in het curriculum.

Daarnaast kunnen we in een aantal dagen docenten opleiden om met deze leerstof en de bijbehorende software om te gaan.